DE GEVAARLIJKE RELATIE TUSSEN ALCOHOL EN MEDICIJNEN - ALGEMENE PRAKTIJK

De gevaarlijke relatie tussen alcohol en medicatieEditor'S Choice
Hoe Thin Endometrium te Behandelen om zwanger te raken
Hoe Thin Endometrium te Behandelen om zwanger te raken
De relatie tussen alcohol en medicijnen kan gevaarlijk zijn, omdat het gebruik van alcoholische dranken het effect van het medicijn kan verhogen of verlagen, het metabolisme kan veranderen, de productie van toxische stoffen die de organen beschadigen kan activeren en kan bijdragen aan de verergering van bijwerkingen van het geneesmiddel, zoals slaperigheid, hoofdpijn of braken, bijvoorbeeld